SECCIONES
ARMENIA
LOCALES
DIÁSPORA
UGAB
INSTITUCIONES
EMPRENDIMIENTOS Y PYMES
OPINION
AGENDA
SOCIALES
Temp.: -
Hum.: -
Domingo 16 de Junio - Buenos Aires - Argentina
PREMIO MEJOR MEDIO DE PRENSA PUBLICADO EN LENGUA EXTRANJERA - MINISTERIO DE LA DIASPORA DE ARMENIA 2015
Locales - Ընկ. Երուանդ Ազատեան
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
29 de Marzo de 2023

vahan tekeyan

Մարտ 27, 2023
Պատուարժան անդամներ՝
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Գանատայի եւ Ամերիկայի Կեդրոնական Վարչութեան
 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի Հոգաբարձութիւնը,
Տնօրէնութիւնը եւ Ուսուցչակազմը սրտի դառն կսկիծով իմացաւ ՌԱԿ-ի
եւ ԹՄՄի նուիրեալ ղեկավար՝ ԹՄՄ-ի Ամերիկայի եւ Գանատայի
Կեդրոնական վարչութեան բազմամեայ եւ բազմավաստակ ատենապետի՝
Ընկ. Երուանդ Ազատեանի անակնկալ մահուան տխուր լուրը:
 
Համբաւաւոր մտաւորական, հրապարակագիր եւ հրապարակախօս՝
Երուանդ Ազատեանի կորուստը մեծ եղաւ, ոչ միայն հայ մտաւորական
եւ ազգային հոյլին, այլեւ հայրենիքի եւ սփիւռքի ազգային-քաղաքական,
եկեղեցական եւ մշակութային բոլոր մակարդակներու վրայ:
 
Տասնամեակներ շարունակ անմնացորդ սիրով ստանձնեց եւ խիզախօրէն
ղեկավարեց ամենաբարձր պաշտօններ ՌԱԿ-ի, ԹՄՄ-ի եւ Վահան
Թէքէեան անունը կրող վարժարաններուն Լիբանանի եւ Հայրենիքի մէջ:
Փառք ու պատիւ իր բազմակշիռ վաստակին: Թող յաւէրժօրէն յիշուի անոր
անունն ու երկրային կեանքին մէջ անոր թողած երախտաւոր ու հարուստ
գործը, եւ արժանանայ Աստուածային ու երկնային յաւիտենական լոյսերու:

richard manoogian and edmond and nora
From left to right: Richard Manoogian, Yervant and Nora Azadian 


Յիշատակն արդարոյ օրհնութեամբ եղիցի:
 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն. վարժարանի
Հոգաբարձութիւն, Տնօրէնութիւն եւ Ուսուցչակազմ

Más leídas