SECCIONES
ARMENIA
LOCALES
DIÁSPORA
UGAB
INSTITUCIONES
EMPRENDIMIENTOS Y PYMES
OPINION
AGENDA
SOCIALES
Temp.: -
Hum.: -
Sábado 16 de Enero - Buenos Aires - Argentina
PREMIO MEJOR MEDIO DE PRENSA PUBLICADO EN LENGUA EXTRANJERA - MINISTERIO DE LA DIASPORA DE ARMENIA 2015
Diáspora - Քորոնայի Հետեւանքով
Պէյրութի Օդակայանը Կրնայ Մէկ Շաբաթով Փակուիլ
11 de Enero de 2021

Պէյրութի միջազգային օդակայանը կրնայ մէկ շաբաթով փակուիլ մինչ երկիրը ամբողջական արգելափակումի կրնայ ենթարկուիլ:
դռները։ Քորոնաժահրի դէմ համընդհանուր պայքարի կառավարական մարմինը այս յանձնարարութեան յանգած է հաշուի առնելով վարակի արագ տարածումը ու նաեւ հիւանդանոցներու անմխիթար իրավիճակը։ Այս առաջարկը այսօր պիտի ներկայացուի կառավարութեան:
Ըստ յանձնարարութեան, համընդհանուր արգելափակումը ընթացք պէտք է առնէ յառաջիկայ Չորեքշաբթի օր:

Այս կարգադրութեան ծիրէն ներս, Ռաֆիք Հարիրիի անուան Պէյրութի Միջազգային օդակայանն ալ մէկ շաբթուայ
համար կրնայ դադրեցնել իր աշխատանքները։
Յիշեցնենք, որ վերջին օրերու տուեալներով ամէնօրեայ վարակակիրներու թիւը անցած էր 5- հազարը։

logo zartonk

Más leídas